Türkiye Noterler Birliği şikayetvar telefon numarası

Türkiye Noterler Birliği Çağrı Merkezi İletişim Müşteri Hizmetleri Telefon Numarası

Bu makalemizde Türkiye Noterler Birliği çağrı merkezi iletişim müşteri hizmetleri telefon numarası hakkında bilgi vereceğiz. Bu iletişim numarasından Türkiye Noterler Birliği ile iletişime geçerek istek, şikayet ve önerilerinizi iletebilirsiniz.

Türkiye Noterler Birliği Müşteri Hizmetleri Telefon Numarası

Türkiye Noterler Birliği, Anayasa’nın 135’inci maddesine göre Noterlik Kanunu ile kurulan, kamu kurumu niteliğinde tüzel kişiliğe sahip olan meslek kuruluşu olarak hizmet vermektedir. Bu Kanun’da gösterildiği şekilde Devletin idari ve mali denetimine t​​abi olarak işlemlerini gerçekleştirmektedir. Türkiye Noterler Birliği nin merkezi Ankara’dadır.

Türkiye Noterler Birliği nin görevleri Noterlik Kanunu’nun 166’ncı maddesinde gösterilmektedir. Sıralayacak olursak;

 •  Meslektaşlar arasında birlik ve yardımlaşmayı sağlar
 •  Mesleğin gelişmesi için kitap ve dergi yayınlamak, konferanslar düzenler
 •  Milletlerarası toplantılara katılmak ve sair çalışmalarda bulunur
 •  Noter katibi yetiştirmek için kurslar açar
 •  Noterliği ilgilendiren konularda görüşünü yetkili mercilere kendiliğinden veya istek üzerine bildirir
 •  Uyulması zorunlu meslek kurallarını tespit ve tavsiye eder
 •  Noterler ile katiplerine, Yönetmelikte gösterilecek belirli bir süre ve tutarda borç para verir
 •  Üyelerin ev sahibi olmaları, çocuklarının tahsillerini iyi şartlarla yapabilmeleri vesair sosyal hizmetlerden faydalanmaları konusunda tedbirler almır
 •  Her adli yılın açılmasından önce kendi çalışmaları ve mesleki ihtiyaçları hakkında Adalet Bakanlığına rapor verir
 •  Noterliklere ait evrakın korunması ve saklanması için ortak tedbirler alır
 •  Birliğin taşınır ve taşınmaz malları ile paralarını Birlik amaçlarına uygun bir şekilde yönetir ve işletir
 •  Noterlerle katip ve hizmetliler arasında yapılacak sözleşmeler için tek tip örnek hazırlar
 •  Noterlik işlerinin bu Kanun’a uygun şekilde yapılmasını sağlar ve özellikle kambiyo senetlerinin (çek, poliçe,emre muharrer senet) protestoları ile sair konularda noterler arasında rekabeti önlemek amacı ile ilgili resmi ve özel kuruluşlarla temas etmek, gerekirse varılan sonuçları tarafların uymakla yükümlü olduğu bir protokole bağlar, (İlgili resmi ve özel kuruluşlar, Türkiye Noterler Birliği ile gerekli temasta bulunmaktan ve protokol düzenlemekten kaçınamazlar).
 •  Noterlerin genel menfaatlerini ve mesleğin ahlak, düzen ve geleneklerini korur
 •  Noter Odalarının üye sayısı ve çalışması gözönünde bulundurulmak suretiyle Noter Odalarına Birlikçe verilecek ödenek miktarı ve ödeme şeklini belli eder
 •  Noterlik Kanunu’nun 109’uncu maddesi hükümleri saklı kalmak üzere, her nevi ortak hesap paylaşım esaslarını belirler
 •  Kanunlarla verilmiş diğer görevleri yapar

Birliğin organları aşağıdaki gibidir;

 •  Birlik Başkanı
 •  Birlik Başkanlık Divanı
 •  Birlik Yönetim Kurulu
 •  Birlik Disiplin Kurulu
 •  ​Birlik Kongresi
 •  Noter Odaları ndan oluşmaktadır.

Türkiye Noterler Birliğinin misyonu noterlerin hak ve menfaatlerini korumak, kamu düzeninin bir unsuru olan noterlik mesleğini sürekli geliştirmek ve kalıcı güven sembolü olmasını sağlamaktır.

Türkiye Noterler Birliğinin vizyonu 2020 yılına kadar noterlik sistemini Kıta Avrupası hukuk sistemindeki noterlik seviyesine taşıyarak mesleğin hukukçu kimliğini ön plana çıkartmaktır.

Türkiye Noterler Birliğinin Temel Değerleri

 •  Tarafsızlık
 •  Güvenilirlik
 •  Yenilikçilik
 •  Kurumsallık
 •  Etkili İletişim​​

 

Türkiye Noterler Birliği Çağrı Merkezi İletişim Müşteri Hizmetleri Telefon Numarası
0 312 218 80 00

Türkiye Noterler Birliği İletişim Adresi 

Söğütözü Cad. No:4 Söğütözü / ANKARA

Türkiye Noterler Birliği WhatsApp Numarası
WhatsApp numarası bulunmamaktadır.

Arama Terimleri: Türkiye Noterler Birliği çağrı merkezi , Türkiye Noterler Birliği iletişim, Türkiye Noterler Birliği müşteri hizmetleri, Türkiye Noterler Birliği müşteri hizmetleri numarası, Türkiye Noterler Birliği telefon numarası, Türkiye Noterler Birliği şikayet, Türkiye Noterler Birliği irtibat tel

One Response

 1. ibrahim kavrayıcı 7 Şubat 2021

Yorum Yap