Tedaş Çağrı Merkezi İletişim Müşteri Hizmetleri Telefon Numarası

Tedaş Çağrı Merkezi İletişim Müşteri Hizmetleri Telefon Numarası

Bu makalemizde Tedaş çağrı merkezi iletişim müşteri hizmetleri telefon numarası hakkında bilgi vereceğiz. Bu iletişim numarasından Tedaş ile iletişime geçerek istek, şikayet ve önerilerinizi iletebilirsiniz.

Tedaş Müşteri Hizmetleri Numarası

Dünyada ki gelişme ve değişmelerle birlikte elektrik üretimi de değişmiştir. Türkiye’de elektrik üretimi 1902’de Tarsus’ta bir su değirmenine bağlanan 2 KW gücünde bir dinamoyla başlamış ve 1914 yılında ilk kayda değer elektrik üretim tesisi olan Silahtarağa Santrali hizmete girmiştir. Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye’de iletim sistemi mevcut olmayıp mahalli dağıtım sistemleri varken elektrik kurulu gücü de 33 MW idi. 2017 yılı sonu itibariyle bu kapasite 85.200 MW seviyesine ulaşmış ve 66 bin km iletim hattı, 163.849 MVA trafo gücü ile ülkemiz Avrupa standartlarına sahip bir elektrik iletim ağıyla donatılmıştır. Avrupa standartlarına uygun iletim ağı sayesinde Türkiye daha da değişim ve gelişim göstermiştir.

Türkiye elektrik enerjisi sektörü Cumhuriyetin ilan edildiği 1923 yılından günümüze kadar oldukça önemli fiziksel gelişim ve yapısal değişimlere uğramıştır. Elektrik sektöründeki dağınık yapıyı ortadan kaldırmak ve işletme tümlüğünü sağlamak amacıyla 1970 yılında Türkiye Elektrik Kurumu (TEK) kurulmuş, imtiyazlı şirketlerin görev bölgeleri ve belediye sınırları dışında bütün yurtta elektriğin üretim, iletim, dağıtım ve satış hizmetleri TEK içeriğinde toplanmıştır.

1993’te hizmetlerin daha etkili, verimli ve çağdaş bir biçimde sürdürülebilmesi amacıyla ve özelleştirme politikaları alanında TEK, Türkiye Elektrik Üretim-İletim A.Ş. (TEAŞ) ve Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. TEDAŞ adı altında iki ayrı İktisadi Devlet Teşekkülü olarak tekrar yapılandırılmıştır.

2001’de diğer firmalarda da rekabete dayalı serbest piyasa yapısına geçilmiş ve TEAŞ iletim, üretim ve ticaret faaliyetlerinin birbirinden ayrıştırılmasıyla söz konusu faaliyetlerden sorumlu olacak biçimde sırayla Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ), Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ) ve Türkiye Elektrik Ticaret Taahhüt A.Ş. (TETAŞ) olarak üç farklı İktisadi Devlet Teşekkülüne ayrılarak tekrar yapılandırılmıştır. Yapılandırılan elektrik sistemi sayesinde artık evlere elektrik iletimi daha kolay ve daha kaliteli şekilde yapılmıştır.

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. 2003 yılında Elektrik Piyasası Düzenleme Kurumundan aldığı iletim lisansı sayesinde yeni piyasa yapısına makul olarak merkez birimleri, yurt dışına da yayılmış bölge müdürlükleri ve yük tevzi merkezleri ile faaliyetlerini sürdürmeye devam etmektedir.

Tedaş Çağrı Merkezi İletişim Müşteri Hizmetleri Telefon Numarası
186

Arama Terimleri: tedaş çağrı merkezi, tedaş iletişim, tedaş müşteri hizmetleri, tedaş telefon numarası, tedaş şikayet hattı, tedaş müşteri hizmetleri numarası, tedaş şikayet

Yorum Yap