Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Çağrı Merkezi İletişim Müşteri Hizmetleri Telefon Numarası

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Çağrı Merkezi İletişim Müşteri Hizmetleri Telefon Numarası

Bu makalemizde Nüfus ve Vatandaşlık İşleri çağrı merkezi iletişim müşteri hizmetleri telefon numarası hakkında bilgi vereceğiz. Bu iletişim numarasından Nüfus ve Vatandaşlık İşleri ile iletişime geçerek istek, şikayet ve önerilerinizi iletebilirsiniz.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müşteri Hizmetleri Numarası

Osmanlı İmparatorluğu döneminde Gülhane Hattı Hümayunu ile başlayan yönetimsel düzenlemeler kapsamında, vergi adaletinin sağlanması için iltizam usulünün kaldırılması, vergiye esas olacak emlak ve nüfusun yazılması bir ihtiyaç olarak belirleme edilmiştir.

1924 Cumhuriyet dönemine gelindiğinde Teşkilatı Esasiye Kanunu’nun kabulü ile vatandaşlık hakkı bir esasa bağlanmıştır. Teşkilatı Esasiye Kanunu’nun 88 inci maddesinde “Türkiye ahalisine din ve ırk farkı olmaksızın vatandaşlık itibariyle Türk olunur.

1925 yılında takvim başlangıcında olarak “Miladi takvim”in esas alınması benimsenmiştir. Böylece 1926 tarihinden itibaren 1300’lü tarihler 1900’lü olarak yazılmaya başlanmıştır.

1926 yılında Türk Kanunu Medenisi’nin yürürlüğe konulması ile evlenme ve boşanma prosedürlerinde ve bu olayların bildiriminde kullanılan ilmühaber esası kaldırılmış, bunların yerini evlenme bildirimi ve mahkemelerce verilen boşanma kararları almıştır.

1927 yılında 1041 sayılı Şeraiti Muayyenei Haiz Olmayan Osmanlı Tebaasının Türk Vatandaşlığından Türkler Hakkında Kanun ile bazı şahısları kapsayacak biçimde vatandaşlık prosedürleri bir kez daha düzenlenmiştir.

1928 yılında Latin alfabesinin kabulü ile kütüklerin yazımında Arap harfleri ve sayılarından vazgeçilmiştir.

1934 yılında tescil edilmeyen birleşmeler ile bunlardan meydana gelen çocukların nüfus kütüklerine cezasız ve basitçe nesebi sahih olarak tescilini sağlamak amacıyla geçici süreli bir kanun yazılmıştır. Halk arasında Af Kanunu denen bu uygulama, 1945 yılında 4727 sayılı Af Kanunu, 1950 yılında 5524 sayılı Af Kanunu, 1956 yılında 6652 sayılı Af Kanunu, 1961 yılında 225 sayılı Af Kanunu, 1965 yılında 554 sayılı Af Kanunu, 1966 yılında 780 sayılı Af Kanunu, 1974 tarihinde 1083 sayılı Af Kanunu, 1981 yılında 2526 sayılı Af Kanunu, 1991 yılında 3716 sayılı Kanunla devam etmiştir.

1934 yılında Soyadı Kanunu ile her aile ve kişi soyadı almış, unvanlar ve lakaplar kaldırılmıştır.

1945 yılında bazı ay adlarında değişiklik yapılmıştır.

1972 tarihli ve 1543 sayılı Genel Nüfus Yazımı Kanunu ile bu Kanunun devamı niteliğinde olan ve 1972 tarihinde kabul edilen 1587 sayılı Nüfus Kanunu ile hizmette çağdaşlaşma yapılabilecek bir aşamaya gelinmiştir. 1974 tarihinde yürürlüğe giren ve Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünü İçişleri Bakanlığına bağlı bir birim statüsüne göre düzenleyen 1587 sayılı Nüfus Kanunu dönemi nüfus hizmetlerini tekrar düzenleme imkânlarını sağlayan, nüfus idarelerinin düzenlendiği bir dönem olmuştur.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Çağrı Merkezi İletişim Müşteri Hizmetleri Telefon Numarası
+90 312 591 21 00

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Adres
Çamlıca Mahallesi 408.Cadde No:136 06200 ANKARA TÜRKİYE

Arama Terimleri: nüfus ve vatandaşlık işleri çağrı merkezi, nüfus ve vatandaşlık işleri iletişim, nüfus ve vatandaşlık işleri müşteri hizmetleri, nüfus ve vatandaşlık işleri telefon numarası, nüfus ve vatandaşlık işleri şikayet hattı, nüfus ve vatandaşlık işleri müşteri hizmetleri numarası, nüfus ve vatandaşlık işleri şikayet

Yorum Yap