Tüketici Hakları Derneği Çağrı Merkezi İletişim Müşteri Hizmetleri Telefon Numarası

Tüketici Hakları Derneği Çağrı Merkezi İletişim Müşteri Hizmetleri Telefon Numarası

Tüketici Hakları Derneği Müşteri Hizmetleri numarası var mı? Tüketici Hakları Derneği müşteri hizmetlerine nasıl bağlanırım, Tüketici Hakları Derneği müşteri temsilcisi direk bağlanma, Tüketici Hakları Derneği müşteri şikayetleri gibi konularda bilgi vereceğimiz bu makaleyi okuyarak Tüketici Hakları Derneği hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Tüketici Hakları Derneği Müşteri Hizmetleri Numarası

1991 yılı başlarında, emekli memur, işçi, mühendis, öğretmen, avukat, ev hanımı gibi toplumun çeşitli kesimleri tarafından gönüllülük esasıyla kurulan bağımsız, demokratik bir sivil toplum kuruluşu olan Tüketici Hakları Derneği’nin genel merkezi Ankara da bulunmaktadır.

Derneğin kuruluş aşamasında, adını verirken bir gün tartışmışlardır. O günlerde “tüketici hakları kavramı”ndan söz edilmiyordu. Toplumla bilincli tüketici sayısı yok denecek kadar azdı. Ülke de tüketici hakları kavramını yerleştirmek ve kişilerde hak arama bilincini oluşturmakk ve geliştirmek amacıyla kurulan derneğin adı olsa olsa Tüketici Hakları Derneği olurdu. Derneğin amacı ise ülke genelinde evrensel tüketici haklarının en iyi şekilde uygulanması, geliştirilmesi, tüketici bilincinin oluşturulması, yaygınlaşması, güçlü,doğru ve etkili bir tüketici davranışlarının yaratılmasıdır. Günümüzde ülkemizde tüketici hakları kavramaından söz ediliyorsa ve bu kavram ülkemizde giderek yaygınlaşıyorsa, bu oluşumda Tüketici Hakları Derneği nin çabası göz ardı edilemez.

Bakanlar Kurulu’nun 03.05.2004 tarih ve 04/7251 Sayılı kararı ile Kamu Yararına Çalışan Dernektir. Bugün Tüketici Hakları Derneği’nin Türkiye genelinde 38 şubesi ve 10 bin üzerinde üyesi bulunmaktadır.

Yurdumuzda ve dünyada tüketici hakları ile tüketicilerin korunmasına ilişkin uygulamaları araştırmak, bilimsel inceleme ve araştırmalar yapmak, yaptırmak ve bu alandaki gelişmeleri izlemek, tüketicilere, kamuoyuna ve ilgili kurumlara duyurmak, açık oturum yapmak, konferanslar, paneller, sempozyumlar ve her çeşit toplantı ve gösteriler yapmak, sergiler açmak, yarışmalar düzenlemek, ödüller koymak, vakıf kurmak, tüketicinin korunması konusunda yasa ,tüzük ve yönetmelik tasarıları hazırlayıp ilgili kurumlara teklif ederek kabul görüp yayınlanmasını ve uygulanabilirliğini sağlamaya çalışmak, tüketicilerin satın almış oldukları her çeşit mal ve hizmetin fiyat, kalite, standart güvenilirliği ve sağlığı yönünden korunması ve bilinçlenmesi için gerekli girişimlerde ve faaliyetlerde bulunmak, tüketici şikayetlerini izlemek ve değerlendirmek, tüketicilerin, temel gereksinimlerin karşılanması hakkı, sağlık ve güvenlik hakkı, bilgi edinme hakkı, seçme hakkı, ekonomik çıkarların korunması hakkı ve tazmin edilme hakkı, eğitilme hakkı, sağlıklı bir çevreye sahip olma hakkı gibi tüketici hakları konusunda bilinçlendirmek gibi Tüketici Hakları Derneğinin yapması gereken daha bir çok görevi bulunmaktadır.

Tüketici Hakları Derneği Çağrı Merkezi İletişim Müşteri Hizmetleri Telefon Numarası
+90 (312) 425 15 29
+90 (312) 417 93 34
+90 (312) 419 37 74

Tüketici Hakları Derneği Mail Adresi
thd@tuketicihaklari.org.tr

Arama Terimleri: tüketici hakları derneği çağrı merkezi, tüketici hakları derneği iletişim, tüketici hakları derneği müşteri hizmetleri, tüketici hakları derneği telefon numarası, tüketici hakları derneği şikayet hattı, tüketici hakları derneği müşteri hizmetleri numarası, tüketici hakları derneği şikayet

Yorum Yap